• SLF e Gate

  ලංකාවේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ නිම්වළලු පුළුල් කරමින් සැමට නවමු අත්දැකීම් ලබා දෙන අධ්‍යාපනික අත්වැලකි. ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් හා විෂයපෝෂක සහයසේවා නිරතුරුව ලබා දෙමින් ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැඩි ඉඩකඩ සලසා දීම , මෙහි මුඛ්‍ය අරමුණ වේ. තොරතුරු තාක්ෂණය ඉහල මට්ටමක පවත්වා ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන මෙම SLF e gate වෙත පිවිස ඔබගේ ජය මාවතෙහි ගමන් කිරීම ට ඇරයුම් කරමු.

 • Aim of the SLF e Gate

  The SLF e-Gate will be a new dimension in public and private sector learning, as it accompanies a new learning experience apart from the conventional classroom teaching which takes off a substantial time away from office and private life. Information technology is a very essential tool that directly results in high efficiency irrespective of whether it is product or service sector due to speedy processing and communication capabilities it possesses. Lack of IT infrastructure and investment facilities aggravates the technophobic attitudes of the employees, barring them from accessing to highly important skills and knowledge.

 • SLF e Gate

  Vision
  Sri Lanka, with a steady Information Technology savvy workforce
  Mission
  To improve knowledge and adaptation of Information Technology by the workforce of the Sri Lanka public, private, other, using flexible, effective and standard online teaching methods and modern technology.

 • Sri Lanka Foundation

  ஈமன்சல என்பது இலங்கையின் வாழ்க்கைத் தொழில் கல்வியை விரிவூபடுத்தும் எல்லோருக்கும் புதிய அனுபவத்தை வழங்கும் கல்வியாகும். மாணவர் கல்விக்கு முன்னுரிமை வழங்கி பாடங்களுக்கு உதவிகளை வழங்கி மாணவர்களின் செயற்பாட்டிற்கு இடம்கொடுப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். தகவல் தொழில் நுட்ப பாவனையை மிக உயர்மட்டத்தில் செயற்படுத்தப்படும் இவ் ஈமன்சலைக்கு வருகை தந்து உங்களது வெற்றிப்பாதையில் பயணிக்குமாறு உங்களுக்கு அறைகூவல் விடுக்கிறௌம்

 • SLF e Gate

  The collaborative effort initiated by the Sri Lanka Foundation Institute aims to span the gap between future and present for the public or private sector employees or any other workforce by equipping them with hardware and software facilities that will give them the apposite skills to knowledge to improve efficiency at their workplaces and in personal life though the training programmes offered online. As the first step SLF e Gate will offer two National Diploma Programmes on Information Technology & Human Resource Management.

slfegate

Comments

නාට්‍ය හා රංග කලාව උගන්වන ගුරුවරයෙකු ලෙසත් රංගධරයෙක් ලෙසත් කටයුතු කරන මා හැම විටම අවිවේකී පුද්ගලයෙක්. එසේ උවත් නූතන තාක්ෂණය සමග නිතරම අපට ගණුදෙනු කරන්නට සිදුවෙනව. තාක්ෂණය ඇසිපිය ගහන වේගයෙන් වෙනස් වෙනව. එසේ වෙනස්වන තාක්ෂණයට අනුරූපීව අපගේ දැනුම ද අලුත්විය යුතු වෙනව.

ඒත් ඒ සඳහා කාලය වෙන් කරන්න, මන් වගේ අයට ගොඩක් අමාරු කාර්යයක්. මෙම අපහසුව තේරුම් ගත්ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය පැය 24 IT පංතිය හෙවත් SLF e Gate වැඩසටහන හඳුන්වාදීම සැබවින්ම ඉතා වටින ඵලදායී කටයුත්තක් වෙනව.

චමිල අත්තනායක
පාඨශාලාචාර්ය හා රංගධර
කාර්ය බහුල ලෝකයේ කාර්යක්ෂමව වැඩකරන්නට රාජ්‍ය සේවක අපට සුවිශේෂීව ලැබෙන වරප්‍රසාදයක් ලෙස SLF e Gate වැඩසටහන මම දකිමි. නිවසේ සිට මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමට හැකිවීමත්, සියළු පාඩම් මාලා ඉතා සරලව ලබාදීමත්, online ගුරුවරයෙකුගේ සහය ලබාදීමත් ඉතා වැදගත්ය. එසේම ඉතා නවීන පරිගණකයක් සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් සඳහා ලබාදීමත්, පැසසිය යුතුය.
.
ප්‍රියංකා දසනායක.
නියෝජ්‍ය විදුහල්පති.
ගන්කන්ද ජාතික පාසල - පැල්මඩුල්ල